Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Upamiętnienie postaci Józefa Szajny – objazdy autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniu 25 października br. (środa) w związku z organizowanym „Upamiętnieniem postaci Józefa Szajny” nastąpi zamknięcie ulicy Krakowskiej. W związku z powyższym ZTM przedstawia plan objazdów dla autobusów. W godz. ok. 11:30 – 13:30 autobusy zostaną skierowane trasami objazdowymi według poniższego schematu:

  • Linie 1, 3, 22, 33 do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 02 bez zmian następnie Okulickiego – Wyzwolenia – Krakowską i dalej trasą bez zmian;
  • Linie 2, 27, 36 do przyst. Krakowska Jedn. Wojskowa 02 bez zmian następnie Witosa – Wiktora – Bł. Karoliny i dalej trasą bez zmian;

                W kierunkach powrotnych trasy pozostają bez zmian. Na trasach objazdów obowiązują wszystkie przystanki.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII 25, 33, 54 od 16.03.2020

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od 16 marca 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii : 2533 oraz 54.

Realizujący powyższe połączenia przewoźnik (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów sp. z o. o.) otrzymał odmowę uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Głogów Młp.dla linii 54.

Umotywowane to zostało niską przepustowością zatok przystankowych. W związku z tym, że nie zgadzamy się  z uzasadnieniem odmowy, w dalszym ciągu czynione będą starania  o uzyskanie możliwości zatrzymywania się na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Gminy Głogów Młp.

Za brak możliwości zatrzymywanie się na wymienionych przystankach serdecznie przepraszamy korzystających z ww. połączeń.

Wkrótce na naszej stronie pojawią się nowe rozkłady jazdy dla tych linii.

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY LINII 0A, 0B, 18 I 19 OD 16.03.2020

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od poniedziałku 16 marca 2020 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy linii: 0A, 0B, 18 i 19.

Rozkłady jazdy linii 18 i 19 będą uzupełnieniem linii 0A i 0B  na wspólnych odcinkach tras:

0A18

Cieplińskiego – Lisa-Kuli – Dąbrowskiego – Powst. Wa-wy;

0B19

Pl. Wolności – Rejtana;

0A19

Rejtana – Pl. Wolności;

0B18

Powst. Wa-wy – Dąbrowskiego – Lisa-Kuli – Cieplińskiego;

kursując naprzemiennie w taktach:

w dni powszednie szkolne 5:00-6:00 co 10 minut, 6:00-17:30
co 6 minut, 17:30-21:00 co 12 minut, 21:00-23:30 co 15 minut;

w soboty i w niedziele 4:30-6:00 co 15 minut, 6:00-18:00
co 10 minut, 18:00-23:30 co 15 minut.

 

Modyfikacja rozkładów jazdy spowodowana jest dostosowaniem częstości kursowania do frekwencji występującej na poszczególnych kursach. Zmiany spowodują przede wszystkim równomierne rozłożenie kursów w czasie. Ponadto, przebudowa rozkładów jazdy linii 0A i 0B znacząco poprawi wskaźnik punktualnych odjazdów z przystanku Dworzec Główny PKP, którego niesatysfakcjonujący poziom wynikał z potrzeby zastosowania odpowiedniego czasu ładowania baterii autobusów elektrycznych.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2081)
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”, więcej na stronach:

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa