Dzienne archiwum: 21 lutego 2023

ZMIANY W UPRAWNIENIACH DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW SAMORZĄDOWYCH

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że z dniem 25 lutego br. wchodzi w życie zmiana Uchwały w sprawie ustanowienia ulg za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Rzeszowa.

Uchwała ta wprowadza następujące zmiany:

♦ osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i pobierają rentę zostają objęte ulgą samorządową,

♦ sędziowie i prokuratorzy, którzy przeszli w stan spoczynku tracą uprawnienia do ulgowych przejazdów.

tekst alternatywny