Dzienne archiwum: 19 marca 2020

rozkłady jazdy linii 3, 12, 20, 22, 28, 34, 44, 45, 56 i 58 od dnia 23 marca br.

 

Od dnia 23 marca br. linie 3, 12, 20, 22, 28, 44, 45, 56 oraz 58 kursujące na mocy porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a gminami ościennymi kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze w okresie ferii i wakacji szkolnych. Na liniach tych nie będą realizowane kursy oznaczone literką „s – kursuje w dni nauki szkolnej”.

Wyjątkiem jest linia nr 34, dla której obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy.

zmiany rozkładów jazdy od 23 marca br.

 

Mając na uwadze aktualnie napełnienia autobusów informujemy, iż od 23 marca 2020 r. wszystkie linie komunikacji miejskiej kursować będą zgodnie z SOBOTNIM rozkładem jazdy. W celu zapewnienia możliwości dojazdu pracowników do zakładów pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wprowadzone zostaną kursy linii 51, 52 i 54 (rozkłady jazdy poniżej).

W dalszym ciągu zawieszona będzie linia nr 53.

Wprowadzane zmiany mają związek z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi mającymi zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.