Roczne archiwum: 2019

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w dniu 31.12.2019 r.

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Podróżnych, że w dniu 31.12.2019 r. Punkty Obsługi Podróżnego:

  • ul. Lisa Kuli 20, ul. Grottgera 22, ul. Targowa 1, ul. Towarnickiego 7, ul. Trembeckiego 3 będą czynne od 8:00 do 12:00,
  • Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20, C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65 będą czynne od 10:00 do 12:00.

Jednocześnie zachęcamy Podróżnych do wcześniejszego zakupu biletów okresowych na miesiąc styczeń 2020 w celu uniknięcia kolejek w okresie między świątecznym lub do skorzystania ze sklepu internetowego ebilet.erzeszow.pl oraz biletomatów.

Obwieszczenie o konsultacjach społecznych

Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018r. poz. 2081)
PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z aktualizacją „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego”, więcej na stronach:

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa