Dzienne archiwum: 24 grudnia 2018

Wezwania do zapłaty

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE, SEKCJA KONTROLI
I WINDYKACJI INFORMUJE, IŻ W DNIU 31.12.2018 r. WPŁATY ZA WEZWANIA DO ZAPŁATY BĘDĄ PRZYJMOWANE TYLKO W PUNKTACH OBSŁUGI PODRÓŻNEGO ZLOKALIZOWANYCH:

  1. POP Lisa-Kuli 20 w godz. 08:00 – 12:00

  2. POP Grottgera 22 w godz. 08:00 – 12:00

  3. POP Targowa 1 w godz. 08:00 – 12:00

DYŻUR W SPRAWIE ODWOŁAŃ OD WYSTAWIONYCH WEZWAŃ DO ZAPŁATY PEŁNIONY BĘDZIE W DNIU 02.01.2019 r. W GODZ. 12:00 – 16:00.


Żródło: ZTM Rzeszów

Informacja dla Rad Osiedli

Szanowni Przewodniczący Rad Osiedli,

 

W związku z planowanymi do wprowadzenia od dnia 01 lutego 2019 r. zmianami w komunikacji miejskiej zachęcamy wszystkie Rady Osiedli do składania wniosków oraz propozycji zmian zarówno w siatce połączeń jak i w rozkładach jazdy miejskich autobusów.

Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane przez tut. Zarząd oraz omówione na spotkaniu z Przedstawicielami Rad Osiedli na spotkaniu, które odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2019 r. Spotkanie to będzie miało na celu zaopiniowanie nowego projektu sieci oraz nowych rozkładów jazdy.

Propozycje zmian można przesyłać pocztą tradycyjną na adres ZTM w Rzeszowie, ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów bądź pocztą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski składane w imieniu Rady Osiedla przez jego Przewodniczącego.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Rzeszowa do zgłaszania uwag dot. zmian w komunikacji miejskiej do Przedstawicieli swoich Rad Osiedli.

 

Pozdrawiamy

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie


Żródło: ZTM Rzeszów