Miesięczne archiwum: listopad 2015

Ważna informacja:

Dla wygody podróżnych pierwsza spersonalizowana Rzeszowska Karta Miejska (e-karta) wydawana jest podróżnemu bezpłatnie bez konieczności zakupu biletu okresowego. Jednocześnie informujemy, że rejestracja przejazdu (przykładanie karty do kasownika)
na podstawie biletu okresowego lub uprawnień do przejazdów bezpłatnych nie jest obowiązkowa.

Na e- karcie można równocześnie zapisać maksymalnie 2 różne okresowe bilety elektroniczne o niepokrywających się okresach.

Przypominamy, że od dnia 12.12.2015 r. bilety:

  • Imienne bilety miesięczne sieciowe ważne we wszystkie dni miesiąca
  • Miesięczne trasowane ważne we wszystkie dni miesiąca
  • Miesięczne liniowe na 1 wybraną linię ważne we wszystkie dni miesiąca
  • Miesięczne na okaziciela ważne we wszystkie dni miesiąca

będą zapisywane tylko na e- karcie.