Aktualności

Uruchomienie wspólnego biletu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie i Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku uruchamia we współpracy ze Związkiem Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” ofertę biletu zintegrowanego.

Posiadacz takiego biletu będzie uprawniony do korzystania bez limitu ilości przejazdów na wszystkich liniach autobusami komunikacji miejskiej ZTM w Rzeszowie, oraz na wybranych trasach ZG PKS (tabela poniżej).

Wykaz przystanków granicznych do których obowiązują bilety łączonej komunikacji autobusowej świadczonej przy udziale innych przewoźników autobusowych

Bilet miesięczny sieciowy + autobus będzie do nabycia w Punktach Obsługi Podróżnego ZTM w Rzeszowie oraz w sklepie internetowym: www.ebilet.erzeszow.pl od dnia 24 czerwca.  Bilety zapisywane będą na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Poniższa tabela zawiera cennik biletów.

Wykaz cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym przy udziale innych przewoźników autobusowych.

Uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów.

 W ofercie wspólnego biletu „Bilet miesięczny imienny sieciowy + autobus” obowiązują wszystkie uprawnienia ustawowe do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów.

Uprawnienia samorządowe do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów nadane Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa w połączeniach miejską komunikacją zbiorową realizowanych autobusami ZTM w Rzeszowie obowiązują w pełnym zakresie, natomiast w komunikacji organizowanej przez ZG PKS obowiązują uprawnienia wymienione w poniższych tabelach.

Przejazdy bezpłatne samorządowe:                                                  

 

Przejazdy ulgowe samorządowe:

 

TEKST ALTERNATYWNY

   
   
   
Skip to content