Miesięczne archiwum: czerwiec 2021

Bilety wakacyjne na lipiec i sierpień 2021 r.

Bilety wakacyjne to specjalna oferta dla dzieci, młodzieży szkolnej do 21 roku życia i studentów studiów stacjonarnych. Bilet obowiązuje od godz. 5:00 do 23:00 we wszystkie dni miesiąca i umożliwia jazdę wszystkimi liniami na całej ich trasie.

Autobus: 1 miesiąc 40 zł , a na  2 miesiące 70 zł.

Autobus + pociąg:

I strefa :  1 miesiąc 57 zł, a na 2 miesiące 101 zł.

II strefa :  1 miesiąc 67 zł, a na 2 miesiące 120 zł.

TEKST ALTERNATYWNY

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że osoby bezrobotne  korzystające z bezpłatnych przejazdów rzeszowską komunikacją miejską podczas kontroli muszą okazać oryginalne zaświadczenie wydane przez Powiatowy Urząd Pracy w wersji papierowej, opieczętowane, podpisane przez upoważnioną osobę.

Osoby, które złożyły prośbę o wydanie tego dokumentu drogą elektroniczną, również muszą stawić się w Powiatowym Urzędzie Pracy celem odbioru oryginału zaświadczenia.

TEKST ALTERNATYWNY

Dzierżawa miejsc pod automaty vendingowe

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w postepowaniu na dzierżawę powierzchni użytkowej pod ustawienie automatów vendingowych na terenie Dworca Lokalnego w Rzeszowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod linkiem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/360-ogloszenia-o-przetargach-dotyczacych-nieruchomosci/4664-dzierzawa-nieruchomosci.html

TEKST ALTERNATYWNY