Miesięczne archiwum: wrzesień 2020

Imprezy kolarskie Orlen Lang Team race oraz Orlen Wyścig Narodów 12-13.09.2020 – objazdy autobusów

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w dniach 12-13 września br. w związku z organizowanym  „ORLEN Lang Team Race” nastąpią zamknięcia ulic oraz utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z powyższym ZTM przedstawia wykaz zamkniętych ulic i plan objazdów dla autobusów komunikacji miejskiej:
Sobota (12.09.) w godz. ok. 8:30 – 15:30  i Niedziela (13.09.) w godz. ok. 11:00 – 15:30: zamknięcie ulic Cieplińskiego, Piłsudskiego (od Ronda Dmowskiego do Wiaduktu Śląskiego), Krakowska, Lisa-Kuli, Pl. Śreniawitów, Kilara, Kopisto, Rejtana (od skrzyż. z al. Kopisto do skrzyż. z Powst. W-wy), Sikorskiego (od skrzyż. z Powst. Wa-wy do skrzyż. z Łukasiewicza), Łukasiewicza, Kiepury, Matysowska, Św. Rocha, Paderewskiego (od skrzyż. z Powst. Wielkopolskich do skrzyż. z Armii Krajowej), Armii Krajowej (od skrzyż. z Paderewskiego do skrzyż. z Niepodległości), Niepodległości.

Ponadto, w sobotę (12.09) w godz. ok. 13:3015:30, trasy linii 0A, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 44 i 58 zostaną dodatkowo skrócone (szczegóły na końcu informacji).

Linia 0A*

Dworzec Główny PKP, dalej Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Linia 0B

Zawieszona

Linia nr 1

Kier. Spichlerzowa/Ciepłownicza: Zawieszenie od ul. Krakowskiej do Pl. Wolności, dalej bez zmian.

Kier. Krakowska: Do Pl. Wolności galeria 04 bez zmian, dalej Dworzec Główny PKP – zakończenie kursu.

Linia nr 2*

Kier. K.K. Wojtyły: do Bł. Karoliny / Strzyżowska bez zmian, dalej Wiktora, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacka, Miła, dalej bez zmian.

Kier. Baligrodzka: Do Sikorskiego katedra 01 bez zmian, dalej Powst. Wa-wy, Hetmańską, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wiktora, Bł. Karoliny, dalej bez zmian.

Linia nr 3

Kier. Boguchwała: Zawieszenie od Krakowskiej/Świlczy/Mrowli do Ofiar Katynia galeria dalej, Kotuli, Wiktora, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Krakowska/Świlcza/Mrowla: Do Dąbrowskiego dworek bez zmian dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wiktora, Kotuli, Ofiar Katynia, Mikołajczyka – zakończenie kursu.

Linia nr 4

Kier. Krasne: do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego, dalej bez zmian.

Kier. Lubelska: bez zmian.

Linia nr 5*

Kier. Matysowska: do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacką, Robotniczą, Łukasiewicza.

Kier. Lubelska: Od Łukasiewicza, dalej Robotniczą, Sikorskiego, Powst. Wa-wy, Hetmańską, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowska, dalej bez zmian.

Linia nr 6*

Kier. Słocińska: Do Wiktora park bez zmian, dalej Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Rejtana, Paderewskiego, Krzyżanowskiego / Paderewskiego 03.

Kier. Ustrzycka: Zawieszenie od Słocińskiej do Krzyżanowskiego / Paderewskiego 03, dalej Armii Krajowej, Powst. Wa-wy, Hetmańską, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wiktora, dalej bez zmian.

Linia nr 7*

Kier. Krasne: Dworzec Lokalny dalej Towarnickiego, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Powst. Wa-wy, Rejtana, Lwowska, dalej bez zmian.

Kier. Dworzec Lokalny: Do Lwowska szpital bez zmian, dalej Armii Krajowej, Powst. Wa-wy, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Jałowego, Borelowskiego, Dworzec Lokalny.

Linia nr 8*

Kier. Sikorskiego: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacką, Miłą, dalej bez zmian.

Kier. Warszawska/Rudna Wielka: Do Hetmańska stadion bez zmian, dalej Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowską, dalej bez zmian.

Linia nr 9

Kier. Olbrachta: Do Wyspiańskiego stadion bez zmian, dalej Wiktora, Kotuli, Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Lubelską, Trembeckiego, Siemieńskiego, Maczka, Lubelską, Marszałkowską, Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego i dalej bez zmian.

Kier. Starowniska: Do Wyzwolenia WORD bez zmian, dalej Wyzwolenia, Ofiar Katynia, Kotuli, Wiktora, Wyspiańskiego, dalej bez zmian.

Linia nr 10

Kier. Łukasiewicza: Do Langiewicza bez zmian, dalej Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej Hetmańską, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacką, Robotniczą, Łukasiewicza.

Kier. Bł. Karoliny: Do Powst. Wa-wy Dom Studenta bez zmian, dalej Hetmańska, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, dalej bez zmian.

Linia nr 11

Kier. Matuszczaka: Do Pl. Wolności galeria bez zmian dalej Piłsudskiego, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Potockiego: Do Dąbrowskiego dworek bez zmian dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego i dalej bez zmian.

Linia nr 12

Kier. Budziwojska: do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, dalej bez zmian.

Kier. Trembeckiego: Do Hetmańskiej stadion bez zmian, dalej Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowska, dalej bez zmian.

Linia nr 13*

Kier. Lwowska: Od Mikołajczyka, dalej Ofiar Katynia, Kotuli, Wyspiańskiego, Strzelnicza, Plenerowa, Panoramiczna, Witosa, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Rejtana, Lwowską, dalej bez zmian.

Kier. Wita Stwosza: Do Armii Krajowej kościół bez zmian, dalej Armii Krajowej, Powst. Wa-wy, Hetmańską, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Witosa, Panoramiczna, Plenerowa, Strzelnicza, Wyspiańskiego, Kotuli, Ofiar Katynia, Mikołajczyka.

Linia nr 14

Zawieszona

Linia nr 15

Kier. Jarowa: Do Pl. Wolności galeria bez zmian dalej Piłsudskiego, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Cienista: Do Dąbrowskiego dworek bez zmian dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego i dalej bez zmian.

Linia nr 16

Zawieszona

Linia nr 17*

Kier. Lwowska: Do Wita Stwosza / Wyspiańskiego bez zmian, dalej Wyspiańskiego, Ks. Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Lwowska, dalej bez zmian.

Kier. Wita Stwosza/Przemysłowa: Do Mieszka I osiedle bez zmian, dalej Mieszka I, Armii Krajowej, Krzyżanowskiego, Paderewskiego, Rejtana, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Jałowego, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, dalej bez zmian.

Linia nr 18*

Kier. Łukasiewicza: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacką, Robotniczą, Łukasiewicza.

Kier. Obr. Poczty Gdańskiej/Miłocińska: Łukasiewicza, Robotnicza, Sikorskiego, Powst. Wa-wy, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowską, dalej bez zmian.

Linia nr 19*

Kier. Łukasiewicza:  Do Wyzwolenia kościół bez zmian dalej Wyzwolenia, Warszawską, Marszałkowską, Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Lwowska, Mieszka I, Armii Krajowej, Rejtana / Armii Krajowej 12 – zakończenie kursu.

Kier Obr. Poczty Gdańskiej/Miłocińska: Zawieszenie od Łukasiewicza do Rejtana / Armii Krajowej, dalej Piłsudskiego, Pl. Wolności, Piłsudskiego, Marszałkowską, Warszawską, Wyzwolenia, dalej bez zmian.

Linia nr 20

Kier. Bratkowice: bez zmian

Kier. Bardowskiego: do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grottgera, Bardowskiego.

Linia nr 22

Kier. Świlcza/Trzciana: Bardowskiego, Pl. Wolności, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Jałowego, Wyspiańskiego, Kotuli, Ustrzycka, Dębicka, Droga Serwisowa S19, Świlcza Nowy Dwór, dalej bez zmian.

Kier. Bardowskiego: Do Świlcza Osiedle bez zmian, dalej Droga Serwisowa S19, Dębicka, Ustrzycka, Kotuli, Wyspiańskiego, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grottgera, Bardowskiego.

Linia nr 25

Kier. Cienista: Do przystanku Dębicka Dom Kultury bez zmian dalej Ustrzycka, Kotuli, Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Lubelską, Marszałkowską, Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego, dalej bez zmian.

Kier. Kalinowa: Do przystanku Wyzwolenia/Brydaka bez zmian dalej Ofiar Katynia, Kotuli, Ustrzycka, Dębicka, dalej bez zmian.

Linia nr 26*

Kier. Cienista: Zawieszenie od Krakowskiej do ul. Mikołajczyka, dalej Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Lubelską, Marszałkowską, Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Rejtana, Lwowską, dalej bez zmian.

Kier. Krakowska: Do Armii Krajowej kościół bez zmian, dalej Armii Krajowej, Powst. Wa-wy, Hetmańską, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowską, Lubelską, Wyzwolenia, Ofiar Katynia, Mikołajczyka.

Linia nr 27*

Kier. Cienista: do Bł. Karoliny / Strzyżowskiej bez zmian dalej Wiktora, Wyspiańskiego, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego, Lwowską, dalej bez zmian.

Kier. Bł. Karoliny: Do Armii Krajowej kościół bez zmian dalej Armii Krajowej, Krzyżanowskiego, Paderewskiego, Rejtana, Piłsudskiego, Pl. Wolności, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Wyspiańskiego, Wiktora, Bł. Karoliny.

Linia nr 28

Kier. Beskidzka/Racławówka: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Lubelska: Do Dąbrowskiego dworek bez zmian, dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowską, dalej bez zmian.

Linia nr 30

Kier. Matuszczaka: Mikołajczyka, dalej Ofiar Katynia, Kotuli, Wiktora, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Mikołajczyka: Do Dąbrowskiego dworek bez zmian dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wiktora, Kotuli, Ofiar Katynia, Mikołajczyka.

Linia nr 31

Kier. Sikorskiego: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Lubelska: Do Kwiatkowskiego Dom Studenta bez zmian, dalej Powst. Wa-wy, Hetmańską, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowska, dalej bez zmian.

Linia nr 32*

Kier. Niepodległości: Do Powst. Wa-wy stadion bez zmian dalej Rejtana, Niepodległości.

Kier. Obr. Poczty Gdańskiej: Niepodległości, Krzyżanowskiego, Armii Krajowej, Powst. Wa-wy, dalej bez zmian.

Linia nr 33

Kier. Lubelska: Do przystanku Dębicka Dom Kultury bez zmian dalej Ustrzycka, Kotuli, Ofiar Katynia, Wyzwolenia, Lubelską, dalej bez zmian.

Kier. Kalinowa: Do przystanku Lubelska kościół bez zmian dalej, Wyzwolenia, Ofiar Katynia, Kotuli, Ustrzycka, Dębicka, dalej bez zmian.

Linia nr 34*

Kier. Lwowska: Do Langiewicza / Bohaterów bez zmian, dalej Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Rejtana, Paderewskiego, Krzyżanowskiego, Armii Krajowej, Mieszka I, dalej bez zmian.

Kier. Błękitne Wzgórze: Do Mieszka I osiedle bez zmian, dalej  Mieszka I, Armii Krajowej, Powst. Wa-wy, Hetmańską, Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, dalej bez zmian.

Linia nr 35

Kier. Kielanówka: Do Pl. Wolności galeria bez zmian dalej Piłsudskiego, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, dalej bez zmian.

Kier. Bardowskiego: Do Langiewicza / Bohaterów bez zmian dalej Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Jałowego, Borelowskiego, Czackiego, Jabłońskiego, Grottgera, Bardowskiego.

Linia nr 36*

Kier. Św. Rocha: Do Bł. Karoliny / Strzyżowska bez zmian, dalej Wiktora, Wyspiańskiego, Wita Stwosza, Langiewicza, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Powst. Wa-wy, Armii Krajowej / Powst. Listopadowych – zakończenie kursu.

Kier. Bł. Karoliny: Zawieszenie od Św. Rocha do Armii Krajowej / Krzyżanowskiego, dalej do Dąbrowskiego dworek bez zmian dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Wiktora, Bł. Karoliny.

Linia nr 37*

Kier. Hermanowa: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacką, Sikorskiego, dalej bez zmian.

Kier. Trembeckiego: Do Hetmańska stadion bez zmian, dalej Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowską, dalej bez zmian.

Linia nr 38

Kier. Zwięczycka: Do Pl. Wolności galeria bez zmian dalej Piłsudskiego, Grunwaldzka, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Olbrachta: Do Dąbrowskiego dworek bez zmian dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego i dalej bez zmian.

Linia nr 44*

Kier. Tyczyn/Królka: Zawieszenie od Dworzec Główny PKP do Niepodległości Pawilony, dalej Krzyżanowskiego, Armii Krajowej, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacką, Sikorskiego dalej bez zmian.

Kier. Dworzec Główny PKP: Do przystanku Rejtana 08 bez zmian, dalej Niepodległości pawilony – zakończenie kursu.

Linia nr 47

Kier. Dworaka: Do Wyzwolenia kościół bez zmian, dalej Wyzwolenia, Warszawską, Marszałkowską, Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzka, Piłsudskiego, dalej bez zmian.

Kier. Baligrodzka: Do Pl. Wolności galeria bez zmian dalej Marszałkowską, Warszawską, Wyzwolenia, dalej bez zmian.

Linia nr 48

Zawieszona

Linia nr 53

Kier. Lotnisko: Bez zmian

Kier. Dworzec Lokalny: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grottgera, Żeromskiego, Grunwaldzką, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Dworzec Lokalny.

Linia nr 55

Zawieszona

Linia nr 58*

Kier. Hermanowa: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, Chrzanowskiej, Hetmańską, Powst. Wa-wy, Kwiatkowskiego, Strażacką, Sikorskiego, dalej bez zmian.

Kier. Mikołajczyka: Do Hetmańska stadion bez zmian, dalej Wincentego Pola, Dąbrowskiego, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowską, dalej bez zmian.

Linia nr 59

Kier. Przemysłowa: Do Marszałkowska osiedle bez zmian, dalej Konopnickiej, Reymonta, Jałowego, Sondeja, Pułaskiego, Rondo Pakosława, Mochnackiego, Hoffmanowej, Unii Lubelskiej, Dąbrowskiego, dalej bez zmian.

Kier. Trembeckiego: Do Dąbrowskiego dworek bez zmian, dalej, Unii Lubelskiej, Langiewicza, Wita Stwosza, Wyspiańskiego, Reymonta, Konopnickiej, Marszałkowską, dalej bez zmian.

* – w sobotę w g. ok. 13:30-15:30

Linia 0A

zawieszona

Linia nr 2

Kier. Baligrodzka: Do Miła / Strażacka bez zmian, następnie Strażacka, Kwiatkowskiego, Powst. Wa-wy, dalej wg objazdu.

Linia nr 5

Kier. Lubelska: Robotniczą, Strażacką, Kwiatkowskiego, Powst. Wa-wy, dalej wg objazdu.

Linia nr 6

Kier. Słocińska: Wg objazdu do Powst. Wa-wy / Graniczna i zakończenie kursu.

Kier. Ustrzycka: Od Powst. Wa-wy Nowe Miasto dalej wg objazdu.

Linia nr 7

Kier. Krasne: Dworzec Lokalny, Borelowskiego, Czarnieckiego, Jabłońskiego, Grunwaldzką, Piłsudskiego, Lwowską, dalej bez zmian.

Kier. Dworzec Lokalny: Do Pl. Wolności galeria bez zmian, dalej Piłsudskiego, Grunwaldzką, Jabłońskiego, Czarnieckiego, Borelowskiego, Dworzec Lokalny.

Linia nr 8

Kier. Warszawska/Rudna Wielka: Sikorskiego, K.K. Wojtyły, Miłą, Strażacką, Kwiatkowskiego, Powst. Wa-wy, dalej wg objazdu.

Linia nr 13

Kier. Lwowska: Wg objazdu do Powst. Wa-wy / Graniczna i zakończenie kursu.

Kier. Wita Stwosza: Od Powst. Wa-wy Nowe Miasto dalej wg objazdu.

Linia nr 17

Kier. Wita Stwosza/Przemysłowa: Do Lwowska szpital, następnie Lwowską, Piłsudskiego, dalej wg objazdu.

Linia nr 18

Kier. Obr. Poczty Gdańskiej/Miłocińska: Łukasiewicza, Robotniczą, Strażacką, Kwiatkowskiego, Powst. Wa-wy, dalej wg objazdu.

Linia nr 19

Kier. Łukasiewicza: Wg objazdu do Rejtana Merkury Market i zakończenie kursu.

Kier. Obr. Poczty Gdańskiej/Miłocińska: Od Rejtana Merkury Market, Piłsudskiego, dalej wg objazdu.

Linia nr 26

Kier. Cienista: Wg objazdu do Powst. Wa-wy stadion dalej, Powst. Wa-wy Dom Studenta Zakończenie kursu.

Kier. Krakowska: Od Powst. Wa-wy Nowe Miasto dalej wg objazdu.

Linia nr 27

Kier. Bł. Karoliny: Do Lwowska szpital bez zmian, następnie Lwowską, Piłsudskiego, dalej wg objazdu.

Linia nr 32

Kier. Niepodległości: Do Powst. Wa-wy stadion bez zmian, następnie Powst. Wa-wy Dom Studenta Zakończenie kursu.

Kier. Obr. Poczty Gdańskiej: Od Powst. Wa-wy Nowe Miasto dalej bez zmian.

Linia nr 34

Kier. Lwowska: Wg objazdu do Powst. Wa-wy / Graniczna i zakończenie kursu.

Kier. Błękitne Wzgórze: Od Powst. Wa-wy Nowe Miasto dalej wg objazdu.

Linia nr 36

Kier. Św. Rocha: Wg objazdu do Powst. Wa-wy Dom Studenta zakończenie kursu.

Kier. Bł. Karoliny: Od Powst. Wa-wy Nowe Miasto dalej wg objazdu.

Linia nr 37

Kier. Trembeckiego: Do Sikorskiego 07 bez zmian, dalej Strażacką, Kwiatkowskiego, Powst. Wa-wy, dalej wg objazdu.

Linia nr 44

Kier. Dworzec Główny PKP: do Sikorskiego 07 bez zmian dalej Robotniczą, Łukasiewicza zakończenie kursu

Kier. Tyczyn/Królka: Łukasiewicza, Robotniczą, Sikorskiego, dalej bez zmian.

Linia nr 58

Kier. Mikołajczyka: Do Sikorskiego 07 bez zmian, dalej Strażacką, Kwiatkowskiego, Powst. Wa-wy, dalej wg objazdu.

 

Trasy objazdów mogą ulec drobnym modyfikacjom.

 

 

Składanie wniosków o wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej (RKM)

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o składanie wniosków o wydanie Rzeszowskiej Karty Miejskiej w formie elektronicznej. Pomoże to skrócić czas przebywania w Punkcie i przyspieszy obsługę.

Celem wypełnienia wniosku on-line należy wejść na stronę: https://ebilet.erzeszow.pl, następnie w prawym górnym rogu wybrać „wniosek o RKM” i wypełnić. Można tam również załączyć zdjęcie (nie musi być to zdjęcie zrobione przez fotografa, wystarczy zwykłe zdjęcie twarzy zrobione np. za pomocą smartfona. Ważne, żeby było aktualne i wyraźne).

Do Punktu Obsługi Podróżnego należy przynieść dokument tożsamości oraz w przypadku ubiegania się o bilet ulgowy bądź bezpłatny – oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

Prosimy również o zabranie własnego długopisu.

Zapisanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów za pomocą kasownika

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że jest możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych  przejazdów przez podróżnego za pomocą kasownika.

Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom  od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

 

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki:

Przesłać niżej wymienione dokumenty na adres: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl (adres ten służy tylko do zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu dla ucznia).

 1. W temacie wpisać imię i nazwisko ucznia, dla którego będzie zapisane uprawnienie;
 2. W treści maila wpisać PESEL oraz numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej na której winno być zapisane uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

Skany lub zdjęcia dokumentów muszą być czytelne, nie budzące wątpliwości:

 • Skan lub zdjęcie (obie strony) ważnej legitymacji szkolnej na rok 2020/2021 oraz:
 • Skan lub zdjęcie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wpisanym adresem zamieszkania (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) – za poprzedni rok kalendarzowy (2019), potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 1. Dokumenty winny być kompletne. W przypadku braku wymaganych danych, uprawnienie do bezpłatnych przejazdów nie będzie zapisane. Skany dokumentów muszą być wykonane
  w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.
 2. Dane zostaną wprowadzone w ciągu 8 dni roboczych od daty otrzymania maila.
 3. Po weryfikacji dokumentów o wprowadzeniu bezpłatnego przejazdu do systemu podróżny zostanie poinformowany mailowo i będzie zobowiązany do zapisania uprawnienia na RKM w kasowniku.
 4. Zapisanie uprawnienia na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej musi nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o możliwości zapisania uprawnienia.

 

Uwaga: Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na RKM

 

 

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.

ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej. Posłużenie się cudzymi lub fałszywymi dokumentami  jest niezgodne z przepisami polskiego prawa.

 

 

 

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: ztm@ztm.erzeszow.pl;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;
 3. W celu umożliwienia przez ZTM zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu za pomocą kasownika niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku braku wyrażenia zgody Panią/Pana ww. zgody nie będzie możliwe zapisanie uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przez Panią/Pana za pomocą kasownika;
 4. Pani/Pana dane mogę być udostępnione przez ZTM w Rzeszowie podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZTM w Rzeszowie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmiotom zajmującym się brakowaniem i niszczeniem dokumentacji; kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom obsługującym systemy informatyczne ZTM w Rzeszowie; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Jeżeli ZTM w Rzeszowie okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej stosowanej w ZTM w Rzeszowie przez czas uzależniony od kategorii archiwalnej akt sprawy zatwierdzonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w ZTM w Rzeszowie;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz przesłanie skanów stosownych dokumentów, jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia Pani/Panu zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w kasowniku.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w Rzeszowie w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane;
 10. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w ZTM w Rzeszowie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 2.