Miesięczne archiwum: maj 2020

funkcjonowanie ZTM od 01 czerwca br

Informujemy, że od dnia 01.06.2020 r. w tut. Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie zostanie przywrócona we wszystkich sprawach bezpośrednia obsługa klienta. Konieczne będzie jednakże wcześniejsze uzgodnienie terminu załatwienia sprawy za pośrednictwem telefonu lub maila.

 

Przyjęcie stron będzie się odbywało z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Każdy z interesantów będzie zobowiązany nosić maseczkę. Na parterze będzie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk. Wejście do budynku będzie wyłącznie od strony ul. Stafieja.

 

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

 

W dalszym ciągu nie będzie pełniony dyżur w sprawie odwołań od wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej (tzw. mandatów).

 

Jeśli Państwa sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa w naszej siedzibie zalecamy załatwianie sprawy telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem platformy ePUAP:
– sekretariat: 17 866 0383, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl
– rozkłady jazdy: 17 866 03 35
– windykacja: 17 86 60 359, e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl
– bilety: 17 86 60 360; e-mail: sprzedaz@ztm.erzeszow.pl

 

Zachęcamy także do zakupu biletów za pośrednictwem:
– aplikacji mobilnych: GoPay, moBilet, SkyCash, MPay (bilety jednoprzejazdowe),
– strony zbiletem.pl (bilety okresowe),
– sklepu internetowego ebilet.erzeszow.pl (bilety okresowe),
– biletomatów stacjonarnych i mobilnych.

Harmonogram kursowania autobusów od 1 czerwca br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że z dniem 1 czerwca br. zostaje przywrócone kursowanie autobusów sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemiologicznego tj. do rozkładu powszedniego wolnego od nauki szkolnej.

Kursowanie linii nr „53” pozostaje ograniczone do kursów w dni:
Powszednie:
• z Dworca Lokalnego 17:10
• z Jasionki – Port Lotniczy 18:20
Soboty:
• z Dworca Lokalnego 7:10
• z Jasionki – Port Lotniczy 8:10
Niedziele:
• z Dworca Lokalnego 17:00
• z Jasionki – Port Lotniczy 19:00

Ponadto, na wniosek Wójta Gminy Świlcza, korekcie ulegają rozkłady jazdy:
• linii nr 3: wydłużenie części kursów do Mrowla Otoka
• linii nr 22: nierealizowanie kursów kieszeniowych p. Mrowla Otoka
• linii nr 20: zmiana sobotnich rozkładów jazdy

Informacja o przedłużeniu ważności legitymacji studenckiej

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 31 lipca br.

Studenci chcący zakupić bilet okresowy z ulgą ustawową w biletomacie lub przez stronę internetową, powinni najpierw udać się do Punktu Obsługi Podróżnego w celu przedłużenia ulgi na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej. Dopiero po tym będzie można bez problemu zakupić bilet w biletomacie.

Nieprzedłużenie ulgi na RKM spowoduje brak możliwości zakupu biletu studenckiego w biletomacie oraz przez stronę internetową.

dopuszczalna ilość pasażerów w autobusach od 18 maja br.

W związku z planowanym od dnia 18 maja 2020 r. wdrożeniem trzeciego etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, zwiększone zostają limity pasażerów podróżujących autobusami komunikacji miejskiej do 30% wszystkich miejsc przewidzianych przez producenta pojazdu.
Informacje dot. maksymalnej ilości osób, które mogą jednorazowo podróżować poszczególnymi autobusami dostępne będą tak jak dotychczas na drzwiach pojazdu.