Aktualności

ZAWIESZENIE BILETU/ZWROT ŚRODKÓW – informacje szczegółowe

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma pytaniami nt. zawieszenia biletu bądź zwrotu części kwoty za niewykorzystany bilet wyjaśniamy dokładnie opcje, z jakich możecie Państwo skorzystać:

  1. wniosek o zawieszenie biletu

Zawieszając bilet tracimy na okres wskazany we wniosku możliwość korzystania z niego. Okres ważności zostanie jednakże wydłużony o tyle dni, na ile go zawiesiliśmy. W przypadku zawieszenia biletu podczas korzystania z komunikacji miejskiej należy zakupić i skasować inny bilet. Bilet zapisany na RKM w okresie zawieszenia będzie nieważny. W przypadku niewskazania ilości dni, na ile bilet ma być zawieszony – zostanie on zawieszony bezterminowo (konieczny będzie kontakt z nami w celu jego wznowienia, nie zostanie on wznowiony automatycznie). Zawieszenie biletu następuje z dniem przesłania do nas poprawnie wypełnionego wniosku.

Przykład: zawieszając bilet semestralny na 30 dni jego ważność zostanie wydłużona o 30 dni czyli do końca lipca.

  1. wniosek o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet

Wnioskując o zwrot środków za niewykorzystany bilet okresowy bilet ten zostaje anulowany z dniem otrzymania przez nas wniosku. Częściowy zwrot kwoty za niewykorzystany czas zakupionego biletu okresowego będzie liczony proporcjonalnie od stopnia jego wykorzystania. Zwrot będzie naliczany za okres od dnia przesłania do nas poprawnie wypełnionego wniosku do końca ważności biletu.

Przykład: wnioskując o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet 30-dniowy po upływie 15 dni od jego zakupu zwrócona zostanie połowa jego wartości.

 

Ważna informacja: bilet okresowy to nie tylko bilet semestralny ale również miesięczny, 5-dniowy, 30-dniowy, 90-dniowy i 180-dniowy.

Wszystkie wnioski będą systematycznie rozpatrywane przez naszych pracowników. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli czas rozpatrzenia reklamacji będzie wydłużony.

   
   
   
Skip to content