Miesięczne archiwum: marzec 2020

kursowanie linii nocnych N1 i N2 w nocy z 28 na 29 marca br.

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, w związku ze zmianą czasu  zimowego na czas letni, w nocy z 28 na 29 marca 2020 r. informuje, że:

– Linia N1 – przyjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 1.55 czasu zimowego zakończy kurs, odjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 3.00 czasu letniego w kierunku Obr. Poczty Gdańskiej.

– Linia N2 – przyjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 1.57 czasu zimowego zakończy kurs, odjazd przystanek Dworzec PKP o godz. 3.00 czasu letniego w kierunku Słocińskiej.

Ograniczenia w przemieszczaniu się od 25 marca br.

W związku z ogłoszonymi przez Rząd RP ograniczeniami w przemieszczaniu się od dnia 25 marca br:

1. Na podstawie badania napełnień autobusów na wybranych kursach będą podstawiane autobusy przegubowe bądź zostaną uruchomione dodatkowe kursy w celu zabrania wszystkich pasażerów zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. Kursy te będą wykonywane równolegle do aktualnych rozkładów tj. o danej godzinie na najbardziej obleganych kursach zostanie podstawionych więcej/większe autobusy. Zmiany te będą dotyczyły nie całych linii a jedynie ich części. Na chwilę obecną łącznie będzie 40 takich przypadków.

2. Na drzwiach autobusów zostaną umieszczone informacje dot. maksymalnej ilości osób, które mogą jednorazowo podróżować poszczególnymi autobusami.

3. Siedzenia wyłączone z użytkowania zostaną wydzielone specjalną taśmą. Prosimy o nie zrywanie jej oraz o zajmowanie wyłącznie miejsc dozwolonych.

4.Kierowca autobusu widząc, iż autobus jest wypełniony zgodnie z zasadami może zamknąć drzwi i nie wpuścić więcej pasażerów do środka.

5. W autobusach pojawią się komunikaty głosowe przypominające o konieczności przestrzegania nakazu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Wszystkie informacje i ostrzeżenia są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.ztm.erzeszow.pl, w systemie multimedialnej informacji pasażerskiej w autobusach oraz naszym profilu na Facebook’u.

ZAWIESZENIE BILETU/ZWROT ŚRODKÓW – informacje szczegółowe

Szanowni Państwo,

W związku z wieloma pytaniami nt. zawieszenia biletu bądź zwrotu części kwoty za niewykorzystany bilet wyjaśniamy dokładnie opcje, z jakich możecie Państwo skorzystać:

  1. wniosek o zawieszenie biletu

Zawieszając bilet tracimy na okres wskazany we wniosku możliwość korzystania z niego. Okres ważności zostanie jednakże wydłużony o tyle dni, na ile go zawiesiliśmy. W przypadku zawieszenia biletu podczas korzystania z komunikacji miejskiej należy zakupić i skasować inny bilet. Bilet zapisany na RKM w okresie zawieszenia będzie nieważny. W przypadku niewskazania ilości dni, na ile bilet ma być zawieszony – zostanie on zawieszony bezterminowo (konieczny będzie kontakt z nami w celu jego wznowienia, nie zostanie on wznowiony automatycznie). Zawieszenie biletu następuje z dniem przesłania do nas poprawnie wypełnionego wniosku.

Przykład: zawieszając bilet semestralny na 30 dni jego ważność zostanie wydłużona o 30 dni czyli do końca lipca.

  1. wniosek o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet

Wnioskując o zwrot środków za niewykorzystany bilet okresowy bilet ten zostaje anulowany z dniem otrzymania przez nas wniosku. Częściowy zwrot kwoty za niewykorzystany czas zakupionego biletu okresowego będzie liczony proporcjonalnie od stopnia jego wykorzystania. Zwrot będzie naliczany za okres od dnia przesłania do nas poprawnie wypełnionego wniosku do końca ważności biletu.

Przykład: wnioskując o zwrot kwoty za niewykorzystany bilet 30-dniowy po upływie 15 dni od jego zakupu zwrócona zostanie połowa jego wartości.

 

Ważna informacja: bilet okresowy to nie tylko bilet semestralny ale również miesięczny, 5-dniowy, 30-dniowy, 90-dniowy i 180-dniowy.

Wszystkie wnioski będą systematycznie rozpatrywane przez naszych pracowników. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli czas rozpatrzenia reklamacji będzie wydłużony.