Dzienne archiwum: 20 marca 2019

Zmiana przebiegu tras linii – przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego

Szanowni Podróżni,

Na przełomie czerwca i lipca br. realizowana będzie długo oczekiwana inwestycja jaką jest przebudowa wiaduktu kolejowego nad ul. Batorego. Na czas prowadzonych prac ulica ta będzie całkowicie wyłączona z ruchu. Konieczna będzie zatem zmiana tras kilku linii komunikacji miejskiej, które tamtędy kursują a mianowicie linii 5, 9, 12, 29, 59 oraz N1.

Propozycją Zarządu Transportu Miejskiego jest skierowanie ww. linii przez Plac Wolności, następnie ul. Marszałkowską i Lubelską w ul. Maczka do ul. Siemieńskiego i dalej bez zmian.

Zapraszamy wszystkich Podróżnych do zgłaszania swoich uwag co do przedstawionych propozycji, a także do przedstawiania swoich propozycji objazdów.
Sugestie w ww. sprawie prosimy przedkładać do Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie (również drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl ) do dnia 30 kwietnia br.


Żródło: ZTM Rzeszów

Nowa linia – Zalesie

Wychodząc naprzeciw propozycjom zgłaszanym przez Radę Osiedla Zalesie Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie z dniem 1 kwietnia 2019 roku uruchamia pilotażowo na okres trzech miesięcy (kwiecień – czerwiec) połączenie wykonywane linią nr „50” kursującą po trasie: Łukasiewicza (pętla) – Goździkowa – Sasanki – Zimowit – Krokusowa – Storczykowa – Wieniawskiego – Łukasiewicza (pętla). Rozkład jazdy linii uwzględnia możliwość dojazdu przed rozpoczęciem godzin lekcyjnych do Szkoły Podstawowej nr 24. Ceny biletów będą obowiązywać wg dotychczasowego cennika biletów obowiązującego w Rzeszowie.


Żródło: ZTM Rzeszów