Miesięczne archiwum: wrzesień 2018

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW

KROK PO KROKU

KROK 1

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

Do wyrobienia Rzeszowskiej Karty Miejskiej należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i odbiera e-kartę rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wydania imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);
aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi
po spersonalizowaniu karty;
ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

RKM można odebrać w dowolnym POP.

KROK 2

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:
ważna legitymacja szkolna oraz:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją
o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym
do urzędu PIT, lub

c) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

– za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

KROK 3

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Godziny pracy Punktów Obsługi Podróżnego w październiku br.

– Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1

od poniedziałku do piątku 7:00 – 19:30

soboty 8:00 – 14:30

niedziele nieczynne

Galeria Nowy Świat ul. Krakowska 20,
C.H. Plaza Rzeszów ul. Rejtana 65

od poniedziałku do soboty 10:00 – 17:30

niedziele nieczynne

Trembeckiego 3

od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:00

soboty i niedziele nieczynne

KROK 4

Zwrot kwoty za zakupiony bilet semestralny na okres 01.09.2018 r. – 31.01.2019 r. lub bilet okresowy na miesiąc październik br. będzie możliwy po złożeniu wniosku reklamacyjnego. Wniosek reklamacyjny dostępny jest w POP-ach. Niezależnie od daty złożenia wniosku, zwracana będzie stała kwota liczona od dnia 10 października 2018 r. Czytelnie i prawidłowo wypełniony wniosek należy składać w dowolnie wybranym POP począwszy od dnia 2 października do dnia 30 listopada br.


Żródło: ZTM Rzeszów

Informacja o zmianach rozkładów jazdy od 01.10.2018

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, że od dnia 1 października br. zmianie ulegają rozkłady jazdy niżej wymienionych linii:

– linia nr 3 – część kursów zostaje wydłużona na trasie od Boguchwały do Lutoryża,

– linia nr 8 – zmiana godzin kursowania niektórych kursów popołudniowych,

– linia nr 34 – część kursów zostaje wydłużona na trasie od Błękitnego Wzgórza do Kielanówki,

– linia nr 59 – zwiększona została ilość kursów.

Ponadto zostaje uruchomiona linia nr 45 z Rzeszowa do Mogielnicy p. Boguchwałę


Żródło: ZTM Rzeszów

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „AUTOBUS PRZYSZŁOŚCI”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Autobus przyszłości” zorganizowany dla dzieci z klas I – VIII Szkół Podstawowych w Rzeszowie z okazji  obchodów 70-lecia komunikacji miejskiej w Rzeszowie został rozstrzygnięty. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Dyrektor Anny Kowalskiej spośród 164 prac wyłoniła laureatów oraz wyróżniła najciekawsze prace.

Przy ocenie dostarczonych prac Komisja Konkursowa kierowała się: zgodnością z tematem, samodzielnością wykonania, walorami artystycznymi oraz pomysłowością i kreatywnością.

Laureatami konkursu w kategorii klas I – III zostali:
I miejsce – Miłosz Sowa – klasa III B, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
II miejsce – Patrycja Świętoń-Pikor – klasa III B, Szkoła Podstawowa nr 19 w Rzeszowie,
III miejsce – Artur Dudek – klasa III, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie.

Wyróżnienia w kategorii klas I – III zdobyli:
Alicja Michalak – klasa II A, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
Oliwia Gaj – klasa II, Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu,
Karol Cmokowicz – klasa III, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie.

Laureatami konkursu w kategorii klas IV – VIII zostali:
I miejsce – Oliwia Znojek – klasa VII C, Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie,
II miejsce – Bianka Kuzicka – klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
II miejsce – Alina Mishula – klasa VII C, Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie,

Wyróżnienia w kategorii klas IV – VIII zdobyli:
Anastazja Szwajczak – klasa V, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I-stopnia w Zespole Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie,
Paweł Bryg – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 10 w Rzeszowie,
Iwona Maziarek – klasa V A, Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów 70-lecia komunikacji miejskiej w dniu 29 września o godzinie 17:00 na rzeszowskim Rynku.

Dziękujemy wszystkim uczniom za wykonane prace, a laureatom gratulujemy !
Podziękowania należą się także opiekunom, którzy zachęcili uczniów do udziału w konkursie.


Żródło: ZTM Rzeszów