Roczne archiwum: 2017

Przywrócenie zasad odpłatności za korzystanie z transportu miejskiego w Rzeszowie

W związku z prognozowaną przez IMiGW – Państwowy Instytut Badawczy poprawą pogody oraz w związku z prognozowaną przez Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska poprawą jakością powietrza na obszarze Rzeszowa, informuje się, że korzystanie z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie na obszarze Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin sąsiadujących, do których wykonywane są połączenia autobusowe organizowane przez miasto – od godziny 00:00 w czwartek (12.01.2017) z powrotem wymagać będzie wnoszenia opłat za przejazd.


Żródło: ZTM w Rzeszowie

Nieodpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej

KOMUNIKAT

ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W RZESZOWIE

z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie nieodpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Rzeszowie w dniu

11 stycznia 2017 r

W związku z prognozowaną przez Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska złą jakością powietrza na obszarze Rzeszowa, wyraża się zgodę na nieodpłatne korzystanie z przejazdów środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego na obszarze Gminy Miasto Rzeszów oraz gmin sąsiadujących, do których wykonywane są połączenia autobusowe MPK. Nieodpłatne przejazdy komunikacją zostają wprowadzone w dniu 11 stycznia 2017 r. w godzinach 00.00 – 24.00.

 


Żródło: ZTM w Rzeszowie