Aktualności

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 4 września 2017 r .

W związku z powyższym w dniu 1 września br. autobusy komunikacji miejskiej kursować będą wg rozkładu z dnia powszedniego wolnego od nauki szkolnej (nie będą realizowane kursy oznaczone literką „s”).


Żródło: ZTM w Rzeszowie

   
   
   
Skip to content