Aktualności

Ogłoszenie

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że bilet miesięczny liniowy uprawnia do przejazdu autobusami wybranej jednej linii na całej trasie tej linii i we wszystkich jej wariantach, bez możliwości korzystania z innych linii po tej trasie (zgodnie z zarządzeniem nr VII/792/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów).
Nadmieniamy, że do korzystania z kilku lub ze wszystkich linii komunikacji miejskiej uprawnia miesięczny bilet sieciowy oraz bilet imienny semestralny ważny we wszystkie dni miesiąca na wszystkich liniach komunikacyjnych o każdej porze dnia i nocy bez limitu przejazdów.
* Dla przykładu: linia 0A (jadąca po okręgu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) to oddzielna linia od linii 0B (jadąca również spod Dworca Rzeszów Główny, ale w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).


Żródło: ZTM w Rzeszowie

   
   
   
Skip to content