Miesięczne archiwum: grudzień 2016

Ogłoszenie

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że bilet miesięczny liniowy uprawnia do przejazdu autobusami wybranej jednej linii na całej trasie tej linii i we wszystkich jej wariantach, bez możliwości korzystania z innych linii po tej trasie (zgodnie z zarządzeniem nr VII/792/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z biletów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Rzeszów).
Nadmieniamy, że do korzystania z kilku lub ze wszystkich linii komunikacji miejskiej uprawnia miesięczny bilet sieciowy oraz bilet imienny semestralny ważny we wszystkie dni miesiąca na wszystkich liniach komunikacyjnych o każdej porze dnia i nocy bez limitu przejazdów.
* Dla przykładu: linia 0A (jadąca po okręgu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) to oddzielna linia od linii 0B (jadąca również spod Dworca Rzeszów Główny, ale w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).


Żródło: ZTM w Rzeszowie

Zmiana terminu przyjmowania pasażerów w sprawach odwołań od wystawionych wezwań do zapłaty

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z przerwą świąteczną wypadającą w poniedziałek 26.12.2016 r. (dzień wolny od pracy) pasażerowie w sprawie odwołań/reklamacji od wystawionych wezwań do zapłaty przyjmowani będą we wtorek tj. 27.12.2016 r. w godz. 12.00 – 16.00 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Trembeckiego 3.


Żródło: ZTM w Rzeszowie

Informacja o kursowaniu autobusów w okresie 23 grudnia – 1 stycznia

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedstawia harmonogram kursowania autobusów komunikacji miejskiej w okresie 23 grudnia – 1 stycznia:

23, 27-30 grudnia – w związku z przerwą świąteczną w szkołach, autobusy kursują jak w dni robocze wolne od nauki szkolnej (nie są realizowane kursy z oznakowaniem „S” dot. linii: 0A, 0B, 6, 12, 18, 19, 21, 34, 39 i 46)

24, 31 grudnia – autobusy kursują wg sobotniego rozkładu jazdy, z tym że w dniu 24 grudnia kursy wykonywane są tylko do godz. ok. 17.00.

25, 26 grudnia, 1 stycznia – autobusy kursują wg rozkładu jazdy obowiązującego w niedziele i święta

W powyższym okresie:
– linie nocne N1, N2 i N3 kursują codziennie
– linia L kursuje wg obowiązującego dla niej rozkładu jazdy


Żródło: ZTM w Rzeszowie