Wszystkie wpisy, których autorem jest Magdalena Grodzka

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2021/2022 oraz:

1. kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

2. zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

3. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO – w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

– za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Lisa Kuli 20, Grottgera 22, Targowa 1, Galeria Nowy Świat Krakowska 20, C.H. Plaza
Rejtana 65, Dworzec Lokalny Towarnickiego 7.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

• wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

• aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

• ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w  dowolnym POP.

 

TEKST ALTERNATYWNY

Zmiana rozkładów jazdy od 1 października br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, ze z dniem 1 października br. dokonuje się następujących zmian w rozkładach jazdy linii:

– nr 12 – zwiększa się częstotliwość kursów autobusów w porannym szczycie, przy jednoczesnym skierowaniu wszystkich kursów do ul. Trembeckiego,

– nr 53 – dostosowuje się kursowanie autobusów do zmian w rozkładzie lotów i przylotów na lotnisku w Jasionce,

– nr 55 – wydłuża się w obrębie PNT Dworzysko trasę linii, uruchomia się dodatkowe dwie pary kursów,

– nr 61 – uruchamia się pilotażowo nową linię łączącą Os. Matysówka z Os. Zalesie.

TEKST ALTERNATYWNY