Roczne archiwum: 2022

Rozbudowa ul. Matysowskiej – objazdy autobusów

W ślad za otrzymaną informacją od wykonawcy robót „Rozbudowa ul. Matysowskiej” planowanych w dniach 11 i 12 sierpnia br. podejmuje się działania dotyczące zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz przedstawia plan objazdów dla autobusów. W godz. ok. 8:00 – 18:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Matysowskiej.

♦ Linia nr 5 (kier. Matysowska): do przyst. Powst. Warszawy / Sikorskiego 12 bez zmian, gdzie zakończy kurs;

♦ Linia nr 5 (kier. Lubelska): rozpoczęcie kursu od przyst. Powst. Warszawy / Rejtana 13 i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 48 – zawieszona.

tekst alternatywny

45. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka – utrudnienia

W ślad za otrzymaną wiadomością od Zarządcy Ruchu informujemy, iż w dniu 4 sierpnia br. w związku z przejściem grupy pielgrzymów „45. Rzeszowskiej Pieszej Pielgrzymki” od godz. 8:00 do czasu dotarcia grupy do granic miasta Rzeszowa mogą wystąpić czasowe wyłączenia z ruchu ulic: Cieplińskiego (od. skrzyż. z ul. Sokoła do skrzyż. z ul. Piłsudskiego), Marszałkowskiej, Warszawskiej oraz Myśliwskiej.