Roczne archiwum: 2022

Bezpłatna komunikacja dla uczniów krok po kroku

BEZPŁATNA  KOMUNIKACJA  DLA  UCZNIÓW

od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak

niż do ukończenia 21 roku życia

 

Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską  dla dzieci i młodzieży szkolnej będzie zapisane na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej (RKM).

 

Dokumenty wymagane do zapisania uprawnienia na RKM:

ważna legitymacja szkolna 2022/2023 oraz:

♦ kopia pierwszej strony zeznania podatkowego wraz z wpisanym adresem zamieszkania, opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

♦ zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z informacją o adresie zamieszkania wskazanym w złożonym do urzędu PIT, lub

♦ Urzędowe Potwierdzenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) wraz z wpisanym adresem zamieszkania opatrzonego identyfikatorem dokumentu z UPO –w przypadku składania PIT drogą elektroniczną;

za poprzedni rok kalendarzowy, potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

Z wyżej wymienionymi dokumentami należy się zgłosić do jednego z POP-ów:

Dworzec Lokalny Towarnickiego 7, Lisa Kuli 20, Targowa 1, Galeria Nowy Świat
Krakowska 20, C.H. Plaza Rejtana 65.

 

Celem wyrobienia RKM należy wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej ebilet.erzeszow.pl lub w Punkcie Obsługi Podróżnego (POP). Za osobę, która nie ukończyła 16 roku życia wniosek składa i RKM odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dokumenty wymagane do wyrobienia imiennej RKM:

wypełniony wniosek (przy składaniu wniosku w formie papierowej);

aktualne zdjęcie (w formacie 35x45mm) podlegające zwrotowi po wyrobieniu RKM;

ważna legitymacja szkolna.

W każdym POP możliwe jest nieodpłatne wykonanie zdjęcia podczas składania wniosku.

Składając wniosek w formie elektronicznej RKM można odebrać w wyżej wymienionych POP.

tekst alternatywny

Zamknięcie zatok przystankowych przy ulicy Bardowskiego

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że w związku z prowadzonymi od 25.08.2022 r. pracami budowlanymi na zatokach przystankowych przy ulicy Bardowskiego odjazdy autobusów linii nr 20, 22, 35, 41, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 będą realizowane z przystanku Pl. Wolności 04, natomiast linii nr 29, 39 z przystanku Pl. Wolności 01.

Przystankiem końcowym dla linii nr 20, 22, 35, 41, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 będzie Pl. Wolności 01, a dla linii nr 29, 39 Pl. Wolności 04.

tekst alternatywny

ROZBUDOWA UL. MATYSOWSKIEJ – OBJAZDY AUTOBUSÓW

W ślad za otrzymaną informacją od wykonawcy robót „Rozbudowa ul. Matysowskiej”, w związku z opóźnieniami wynikającymi z niesprzyjających warunków atmosferycznych, które wpłynęły na wydłużenie harmonogramu pracy, w dniu 18 sierpnia br. nadal będą obowiązywać objazdy dla autobusów komunikacji miejskiej. W godz. ok. 8:00 – 18:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Matysowskiej.

♦ Linia nr 5 (kier. Matysowska): do przyst. Powst. Warszawy / Sikorskiego 12 bez zmian, gdzie zakończy kurs;

♦ Linia nr 5 (kier. Lubelska): rozpoczęcie kursu od przyst. Powst. Warszawy / Rejtana 13 i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 48 – zawieszona.

tekst alternatywny

Rozbudowa ul. Matysowskiej – objazdy autobusów

W ślad za otrzymaną informacją od wykonawcy robót „Rozbudowa ul. Matysowskiej” planowanych w dniach 16 i 17 sierpnia br. podejmuje się działania dotyczące zmian funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz przedstawia plan objazdów dla autobusów. W godz. ok. 8:00 – 18:00 nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Matysowskiej.

♦ Linia nr 5 (kier. Matysowska): do przyst. Powst. Warszawy / Sikorskiego 12 bez zmian, gdzie zakończy kurs;

♦ Linia nr 5 (kier. Lubelska): rozpoczęcie kursu od przyst. Powst. Warszawy / Rejtana 13 i dalej bez zmian;

♦ Linia nr 48 – zawieszona.

tekst alternatywny