Miesięczne archiwum: styczeń 2022

Komunikat

W Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie funkcjonuje bezpośrednia obsługa klienta jednakże w związku z wprowadzeniem częściowo pracy zdalnej prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu załatwienia sprawy za pośrednictwem telefonu lub maila. Przyjęcie stron odbywa się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Każdy z interesantów zobowiązany jest nosić maseczkę. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania z zakresu obsługi interesantów. W dalszym ciągu nie jest pełniony dyżur w sprawie odwołań od wystawionych wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej (tzw. mandatów).

Mając na celu zmniejszenie ryzyka związanego z rozwojem kolejnej fali epidemii zachęcamy Państwa do zdalnego kontaktu z urzędem w formie e-mailowej, telefonicznej oraz poprzez platformę ePUAP.

♦ sekretariat: 17 86 60 383, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl;

♦  rozkłady jazdy: 17 86 60 335;

♦ windykacja: 17 86 60 359, e-mail: windykacja@ztm.erzeszow.pl;

♦ bilety: 17 86 60 360; e-mail: sprzedaz@ztm.erzeszow.pl.

W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa w ZTM w Rzeszowie prosimy o uprzedni kontakt w celu umówienia wizyty.

tekst alternatywny

Z dniem 1 lutego 2022 r. koniec obowiązywania bezpłatnych przejazdów dla osób bezrobotnych

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Uchwały Nr LVI/1177/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 grudnia 2021 r. z dniem 1 lutego 2022 r. przestaje obowiązywać uprawnienie do bezpłatnych przejazdów dla osób bezrobotnych. W związku z tym również tracą ważność zaświadczenia wydane przez Powiatowy Urząd Pracy uprawniające osoby bezrobotne do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

 

tekst alternatywny