Roczne archiwum: 2021

Zmiana rozkładów jazdy od 1 października br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje Pasażerów, ze z dniem 1 października br. dokonuje się następujących zmian w rozkładach jazdy linii:

– nr 12 – zwiększa się częstotliwość kursów autobusów w porannym szczycie, przy jednoczesnym skierowaniu wszystkich kursów do ul. Trembeckiego,

– nr 53 – dostosowuje się kursowanie autobusów do zmian w rozkładzie lotów i przylotów na lotnisku w Jasionce,

– nr 55 – wydłuża się w obrębie PNT Dworzysko trasę linii, uruchomia się dodatkowe dwie pary kursów,

– nr 61 – uruchamia się pilotażowo nową linię łączącą Os. Matysówka z Os. Zalesie.

TEKST ALTERNATYWNY

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI LEGITYMACJI STUDENCKICH DO DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, iż z dniem 15 sierpnia nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. . To efekt uchylenia przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym legitymacje studenckie pozostają ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia czyli do 14 października 2021 r.

Przedłużenie ważności legitymacji studenckiej w Punkcie Obsługi Podróżnego
na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej będzie odbywało się według standardowych
zasad po przedłużeniu ważności legitymacji w dziekanacie uczelni.

 

TEKST ALTERNATYWNY