Miesięczne archiwum: marzec 2020

Zawieszenie biletu/zwrot środków

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z Zarządzeniem nr VIII/740/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 marca 2020 r., wprowadzono – na wniosek podróżnego – możliwość zawieszenia biletu okresowego lub zwrotu kwoty za niewykorzystany w tym okresie bilet okresowy.

Zawieszenie biletu/zwrot środków możliwy będzie po przesłaniu na adres e-mail: ebilet@ztm.erzeszow.pl wypełnionego i podpisanego wniosku (dostępny tutaj). Złożenie wniosku możliwe jest jedynie w formie elektronicznej.

W przypadku osób, które już wcześniej kontaktowały się z nami w sprawie zawieszenia biletu lub zwrotu części środków informujemy, że konieczne jest złożenie ponownie wniosku na formularzu dostępnym na naszej stronie.

Wnioski będą systematycznie rozpatrywane przez naszych pracowników. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli czas rozpatrzenia reklamacji będzie wydłużony.

rozkłady jazdy linii 3, 12, 20, 22, 28, 34, 44, 45, 56 i 58 od dnia 23 marca br.

 

Od dnia 23 marca br. linie 3, 12, 20, 22, 28, 44, 45, 56 oraz 58 kursujące na mocy porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a gminami ościennymi kursować będą wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze w okresie ferii i wakacji szkolnych. Na liniach tych nie będą realizowane kursy oznaczone literką „s – kursuje w dni nauki szkolnej”.

Wyjątkiem jest linia nr 34, dla której obowiązywać będzie sobotni rozkład jazdy.

zmiany rozkładów jazdy od 23 marca br.

 

Mając na uwadze aktualnie napełnienia autobusów informujemy, iż od 23 marca 2020 r. wszystkie linie komunikacji miejskiej kursować będą zgodnie z SOBOTNIM rozkładem jazdy. W celu zapewnienia możliwości dojazdu pracowników do zakładów pracy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych wprowadzone zostaną kursy linii 51, 52 i 54 (rozkłady jazdy poniżej).

W dalszym ciągu zawieszona będzie linia nr 53.

Wprowadzane zmiany mają związek z prowadzonymi działaniami profilaktycznymi mającymi zapobiegać dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.